خرید*پاورپوینت درباره توزیع و نگهداری دارو(سیاست ها و روش ها)*

پاورپوینت,توزیع و نگهداری دارو,آموزش نگهداری دارو|ghe1723807
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت درباره توزیع و نگهداری دارو(سیاست ها و روش ها) می باشد.

تعداد صفحات:41

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

(روش های صحیح توزیع)GDP

" روش های صحیح توزیع " قسمتی از سیستم تضمین کیفیت می باشد که اطمینان می دهد کیفیت محصولات دارویی با کنترل و نظارت کافی و از طریق چندین فعالیت در طول فرایند توزیع حفظ می گردد.

(روش های صحیح انبار داری)GSP

" روش های صحیح انبارداری" قسمتی از سیستم تضمین کیفیت می باشد که اطمینان می دهد کیفیت محصولات دارویی در حین نگهداری و انبارش به حد کافی کنترل و نظارت می شود.

Quality Assurance تضمین کیفیت دارو

تضمین کیفیت یک مفهوم گسترده است که موضوعات منفرد یا جمعی موثر بر کیفیت محصول را در بر می گیرد. این مفهوم در برگیرنده ی تمامی اقداماتی است که هدف آن اطمینان از کیفیت مورد نیاز محصول از تولید تا مرحله مصرف آن می باشد

Quality System سیستم کیفیت

یک سازماندهی مناسب و مشخص می باشد که شامل ساختار سازمانی ، روشها ، فرایندها ، منابع و همچنین شامل عملیات سازمان یافته مورد نیازی است که اطمینان کافی ایجاد کند ، یک محصول یا خدمات ارائه شده با نیاز های کیفی مطابقت دارد.مطالب دیگر:
10-تحلیل روند جریان شكست سد در حالت دو بعدی با استفاده از روش گالركین پراكنده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهیدانلود نقشه کامل سینما موزه همراه با فایل 3dmax11-تحلیل روند جریان شكست سد در حالت دو بعدی با استفاده از روش گالركین پراكنده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی12-بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیكی غیر خطی13-مقایسه تحلیل پاسخ زمین با استفاده از نرم افزارهای QUAKEW و ProShake14-مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان15-تحلیل ریسك روانگرایی در بخشی از سواحل بابلسر16-بررسی و مقایسه تحلیلهای خطی و غیر خطی تنشهای حرارتی در روسازیهای بتنی17-نتایج تحلیل عددی روسازی راه آهن18-تحلیل عملكرد خطوط ویژه اتوبوسرانی شهر تهران ،از نگاه شهروندان19-تحلیل ظرفیت خطوط اتوبوسرانی با یك روش پیشنهادی ارزان-نمونه موردی خط 29 شهر مشهد مقدس20-بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهای پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتاری عابرین پیادهمجله Better Homes and Gardens جولای - معماری ۲۰۱۷نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی ورانندگی جدید_9523-تعیین اولویت استانهای كشور برای احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها24-مطالعه تحلیلی تاثیر كاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع برپارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی25-ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای كششی ناشی از فشار جك هایTBM26-تحلیل دینامیكی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سختی (TADAS)27-کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند28-بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی29-بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجود30-طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اور31-تحلیل لرزه ای تونلهای دایروی به روش شبه استاتیكی (مطالعه موردی فاز اول متروی تبریز)32-تحلیل عددی شمع تحت اثر بار جانبی در خاكهای رسی33-تحلیل رفتار خاكریزهای مسلح در حین و بعد از اجرا روی بسترهای سست